“Emigrantologia Słowian” vol. 3 (2017)

1. Spis treści, 2017
2. Noty o autorach, 2017
3. Wymagania redakcyjne, 2017 (Zobacz również szablony w zakładce Wymagania redakcyjne)

Zobacz / pobierz cały tom:

EMIGRANTOLOGIA SŁOWIAN 3/2017

Poszczególne artykuły do przeglądu / pobrania:

Michał Głuszkowski – Старообрядцы в зарубежье и во внутренней эмиграции

Iryda Grek-Pabisowa – Bogactwo leksykalne gwar staroobrzędowców jako wynik kontaktów z nowym otoczeniem etnicznym

Татьяна Ганенкова – Полевые заметки о языке старообрядцев Латгалии

Magdalena Grupa – Osobliwości idiolektu przedstawiciela średniego pokolenia staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego

Нина Архипова – Старообрядцы (семейские) Амурской области: история и особенности языкового существования

Angelika Pawlaczyk – „А теперь всё по-другому…” – что изменилось в жизни старообрядцев? (на примере поэтических произведений староверки старшего поколения августовского региона)

Галина Любимова – Дихотомия ручного и машинного труда: особенности аграрной модернизации в культуре сибирских старообрядцев

Елена Агеева – Странствования и расселение староверов часовенного согласия по переписке и полемическим сочинениям ХХ-ХХI веков

Stefan Pastuszewski – Starania Ignacego Wysoczańskiego o sakrę biskupa staroprawosławnego w połowie XX wieku

Krzysztof Snarski – Kroniki staroobrzędowe Wacława Fiedotowa i ich rola w kształtowaniu tożsamości kulturowej wyznawców

Роман Майоров – К вопросу об истории старообрядцев-поповцев в Варшаве в начале ХХ века

Татьяна Ильинская – Беспоповщицкий брак в интерпретации Павла Прусского и Н.С. Лескова (Старообрядческое зарубежье как область религиозной свободы)

Григорий Поташенко, Мари-Лиис Паавер – Иконы Ивана Михайлова в вильнюсском Покровском храме: зрелый период творчества

Joanna Panasiuk – Księgi z przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w Tarbagataj na Syberii Wschodniej

Юрий Белянкин – Единцы – Татарица: книжное наследие старообрядческих анклавов