“Emigrantologia Słowian” vol. 2 (2016)

1. Recenzenci, Strona redakcyjna, 2016

2. Spis treści, 2016

3. O autorach, 2016

4. Wymagania redakcyjne, 2016 (Zobacz również szablony w zakładce Wymagania redakcyjne)

Zobacz / pobierz cały tom:

EMIGRANTOLOGIA SŁOWIAN 2/2016

Poszczególne artykuły do przeglądu / pobrania:

Андрей Забияко — Русские в Трёхречье: исторический экскурс

Анна Забияко, Екатерина Сенина — Образы восприятия русских эмигрантов в китайской литературе 1920–1940 гг.

Игорь Дябкин — Неомифологизм как феномен культуры дальневосточного зарубежья: сюжеты «фронтирной мифологии» в творчестве П.А. Северного

Виктория Захарова — Структурообразующая функция образов природы в дилогии М.А. Осоргина (Свидетель истории, Книга о концах)

Frank Göbler — Сонеты Вадима Андреева: Отражения испанской культуры

Эмилия Дорошко — Явление калькирования в польском говоре жителей деревни Веpшина в Сибири

Stefan Pastuszewski — Rosyjscy starowiercy w USA wobec amerykanizacji i globalizacji

Zobacz / pobierz recenzje i sprawozdania:

Grzegorz Ojcewicz — Майка Мария (Скобцова), Готово е сърцето ми. Богословски размисли. Публицистика. Философски анализи, ред. Димитър Попмаринов, Фондация «Покров Богородичен», Издательство «Омофор», София 2016, с. 242

Michał Głuszkowski — W. Lipiński (red.), Lipowanie. Kultura religijna naddunajskich staroobrzędowców, Warszawa 2015, 384 s. + il.

Angelika Pawlaczyk — „Staroobrzędowcy za granicą III. Historia. Religia. Język. Kultura”. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Toruń 19–20.09.2016