Наталья Гордиенко

1. Имя фамилия:

Наталья Гордиенко / Наталля Гардзіенка / Natallia Hardziyenka

2. Научная степень:

Кандидат исторических наук

3. Занимаемая должность (в настоящее время и в прошлом):

Должности в настоящее время:

— ведущий архивист Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, — председатель Центра комплектования и изучения документального наследия белорусского зарубежья,

— главный редактор альманаха “Запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва (БІНІМ)” (Нью-Йорк — Мінск),

— доцент кафедры политологии Института парламентаризма и предпринимательства

4. Круг научных интересов (исследований):

белорусское зарубежье в ХХ—ХХІ вв., эмиграция после Второй мировой войны, мемуаристика, устная история

5. Список опубликованных работ, посвящённых только проблемам эмиграции:

Кнігі

Гардзенка Н., Беларусы ў Аўстраліі: Да гісторыі дыяспары, Мінск 2004, 468 с.

Гардзіенка Н., Беларусы ў Вялікабрытаніі, Мінск 2010, 620 с.

Гардзіенка Н., Юрэвіч Л., Рада БНР 1947—1970. Падзеі. Дакументы. Асобы, Мінск 2013, 648 с.

Гардзіенка Н., Юрэвіч Л., Рада БНР (1970—1982): Падзеі і дакументы. Мінск 2014, 300 с.

 

Статьи

Гардзіенка Н. Беларусы Аўстраліі: аповед пра сябе, “Запісы БІНІМ” №27, 2004, с. 110—143.

Гардзіенка Н., Гардзіенка, А. Беларуская гістарычная навука на эміграцыі й Вацлаў Пануцэвіч, “Запісы БІНІМ” №27, 2004, с. 144—154.

Гардзіенка Н., Сяргеева Г. Беларуская дыяспара [в:] Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The history of the belarusian nation and state, под ред. М.Біч і інш. Мінск 2005, с. 378—388.

Гардзіенка Н. Беларуская дыяспара: спроба сыстэмнага аналізу, “Запісы БІНІМ” №30, 2006, с. 187—213.

Гардзіенка Н. Беларускія перамешчаныя асобы (DP) у Вялікабрытаніі, “Беларускі Гістарычны Агляд” Т. 13, сш. 2(25), 2006, с. 235—259.

Гардзіенка Н. Беларуска-брытанскія сувязі ў першай палове ХХ ст. [в:] Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса, под ред. С. Запрудскага, А. Фядуты, З. Шыбекі, Мінск 2007, с. 414—425.

Гардзіенка Н. Архівы Беларускай бібліятэкі й музэю імя Францішка Скарыны ў Лёндане, “Запісы БІНІМ” №31, 2008, с. 73—100.

Гардзіенка Н. Плагіят і прафанацыя гісторыі беларускай дыяспары ,“Беларускі Гістарычны Агляд” Т. 14, сш. 1–2(26–27), 2008, с. 357—377.

Гардзіенка Н. Архіў Дзмітрыя Касмовіча, “Запісы БІНІМ” №32, 2009, с. 482—498.

Гардзіенка Н. Беларусы ў Аўстраліі [в:] Беларускае замежжа = Белорусское зарубежье, под ред. Н.А. Голубевой, Мінск 2010, с. 345—358.

Гардзіенка Н. Беларусы ў Вялікабрытаніі [в:] Беларускае замежжа = Белорусское зарубежье, под ред. Н.А. Голубевой, Мінск 2010, с. 306—319.

Гардзіенка, Н. Лісты з часу страчаных надзеяў: Антон Адамовіч да Натальлі Арсеньневай, “Запісы БІНІМ” №33, 2010, с. 111—120.

Гардзіенка Н. Да гісторыі беларусаў у Мюнхенскім інстытуце вывучэньня СССР, “Запісы БІНІМ” №34, 2011, с. 422—438.

Гардзіенка Н. Людвік Галубовіч (Зарэчны) і Дзмітры Касмовіч у лістах 1951–1953 гг., “Запісы БІНІМ” №34, 2011, с. 271—301.

Гардзіенка Н. Музей Беларускай бібліятэкі імя Ф. Скарыны ў Лондане як спроба захавання культурна-гістарычнай спадчыны беларусаў у замежжы [в:] Этнокультурное развитие Беларуси в XIX – начале XXI: материалы Международной научно-практической конференции, 19–20 мая 2010 г., Минск, под ред. Т. А. Новогродского и др., Минск 2011, с. 236—239.

Гардзіенка Н. Беларускія асяродкі ў Аўстраліі і Вялікабрытаніі і іх роля ў гісторыі беларускага замежжа  [в:] Новае слова ў гісторыі і культуралогіі: Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў (20–21 мая 2010 года), пад рэд. А. А. Сушы, Мінск 2012, с. 190—195.

Гардзіенка Н. Да пытання цэнтраў беларусістыкі ў ЗША [в:] Беларуска-амерыканскі культурны дыялог: стратэгія развіцця, пад рэд. Л. Уладыкоўскай, Мінск 2012, с. 98—103.

Гардзіенка Н. Марыя Стагановіч і яе ўспаміны [в:] Стагановіч М. Мае ўспаміны, Мінск 2012, с. 5—14.

Гардзіенка Н. Праблемы беларускай суверэннай дзяржаўнасці ў палітычнай дзейнасці Рады БНР пасля другой сусветнай вайны [в:] Политико-правовые и философские проблемы суверенитета: Тезисы докладов Республиканской научной конференции (Минск, 23–24 ноября 2012 года). В 2 ч. Ч. 1., под ред В.И. Старикова и др., Минск 2012, с. 23—26.

Гардзіенка Н. Праблемы беларускай суверэннай дзяржаўнасці ў палітычнай думцы эміграцыі пасля другой сусветнай вайны [в:] Проблемы суверенитета в мировой историографии: традиции политической мысли Востока и Запада, под ред. А.В. Горелика, Минск 2012, с. 48—55.

Гардзіенка Н. Узаемадачыненні беларускай дыяспары ў Канадзе і метраполіі ў ХХ ст. [в:] Консолидация белорусского народа во второй половине XIX – XXI вв.: Материалы Республиканской научно-теоретической конференции (Минск, 5 декабря 2012), под ред. А. Бажанова, Минск 2012, с. 73—76.

Гардзіенка Н. Эміграцыя з Беларусі (1991–2010): статыстыка, напрамкі, прычыны [в:] Першы міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Т. 1. Каунас 2012, с. 71—75.

Гардзіенка Н. Да пытання аб стане даследаванняў беларускага замежжа, “Гістарычна-археалагічны зборнік” №28, 2013, с. 151—154.

Гардзіенка Н. Юльяна Дубейкаўская ў лістах (1958—1969) [в:] Ісці на святло лабірынтамі даўніх падзей: зборнік памяці Віталя Скалабана, под ред. А. І. Федуты, Мінск 2013, с. 374—399.

Гардзіенка Н. Яшчэ адзін мастак з Віцебска, “Асоба і час” №5, 2013, с. 120—126.

Гардзіенка Н. Беларускае замежжа: сучасны стан, праблемы, пэрспэктывы, “Запісы БІНІМ” №36, 2013, с. 9—15.

Гардзіенка Н. Матэрыяльная спадчына эміграцыі: асноўныя калекцыі, “Запісы БІНІМ” №36, 2013, с. 20—84.

Гардзіенка Н. Беларускія матэрыялы ў фондзе Аляксандра Даліна ў Гувэраўскім архіве, “Запісы БІНІМ” №36, 2013, с. 272—279.

Гардзіенка Н. Эміграцыя ў “Гісторыі Беларусі”, “Запісы БІНІМ” №36, 2013, с. 501—520.

Гардзіенка Н. Пра чалавека, які прышываў гузік Эйнштэйну (Васіль Стома ва ўспамінах стрыечнага брата) [в:] Стома В. Маё мястэчка Мінск 2014, с. 275—278.

Гардзіенка Н. Юры Попка: Пісьменнік непрыдуманай літаратуры, “Дзеяслоў” №5 (72), 2014, с. 249—264.

Гардзіенка Н. Дзеячы беларускай паваеннай эміграцыі (біяграфічны даведнік), “Запісы БІНІМ” №37, 2014, с. 10—260.

Гардзіенка Н. Быць жанчынай: Лісты Ніны Абрамчык да Вольгі Запруднік (1956), “Запісы БІНІМ” №37, 2014, с. 330—338.

Гардзіенка Н. Спадчына Аўгена Кавалеўскага, “Запісы БІНІМ” №37, 2014, с. 351—353.

Гардзіенка Н. “Замежная Беларусь”, “Запісы БІНіМ” №37, 2014, с. 469—476.

Гардзіенка Н. Чатыры гісторыі аднае сям’і: мэмуары Стагановічаў, “Запісы БІНІМ” №37, 2014, с. 729—734.

Hardzijenka N. Kwestia państwowości białoruskiej w myśli emigracyjnej po zakończeniu II wojny światowej “Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” Т. 8, 2015. s. 15—25.

6. Адрес e-mail: