Конференции

Саарбрюкен, Германия, 13 – 15 ноября 2015

Саарский университет (Саарбрюкен, Германия), Институт славистики Информационное письмо Международная конференция "Russian Emigré Culture: Transcending the Borders of Countries, Languages, and Disciplines" «Культура русского зарубежья: преодолевая границы стран, языков, дисциплин» 13 – 15 ноября 2015 Организаторы: Марина Лупишко (Саарский университет), Ольга Табачникова (Университет Центрального Ланкашира, Великобритания) Научный совет: профессор Роланд Марти (Саарский университет), профессор Кристоф Фламм (Высшая школа музыки, Любек) Конференции →

„Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język”

Sprawozdanie z przebiegu Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język” Opole, 22-23 września 2014 r. W dniach 22-23 września 2014 r. w Uniwersytecie Opolskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język” zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy „Polska – Wschód” oraz Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Конференции →