RADA REDAKCYJNA / РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

polski

Redaktor naczelny
prof. Bronisław Kodzis

Komitet redakcyjny
prof. Nina Barszczewska
prof. Katarzyna Duda
prof. Frank Göbler
prof. Hanna Kowalska-Stus
prof. Tatiana Landa
prof. Wanda Laszczak
prof. Nina Osipova
prof. Anna Raźny
prof. Zdeněk Pechal
prof. Giovanna Spendel
prof. Tadeusz Sucharski
prof. Sevinç Üçgül
prof. Anna Woźniak
prof. Wiktoria Zakharova

Sekretarze redakcji
dr hab., prof. Kowalska-Paszt Izabella
dr hab. Michał Głuszkowski

русский

Главный редактор
проф. Bronisław Kodzis

Редакционный совет
проф. Nina Barszczewska
проф. Katarzyna Duda
проф. Frank Göbler
проф. Hanna Kowalska-Stus
проф. Tatiana Landa
проф. Wanda Laszczak
проф. Nina Osipova
проф. Anna Raźny
проф. Zdeněk Pechal
проф. Giovanna Spendel
проф. Tadeusz Sucharski
проф. Sevinç Üçgül
проф. Anna Woźniak
проф. Wiktoria Zakharova

Секретари
д.ф.н., профессор Izabella Kowalska-Paszt
д.ф.н. Michał Głuszkowski