RADA REDAKCYJNA

 

Redaktor Naczelny

prof. Bronisław Kodzis

Komitet Redakcyjny

prof. Nina Barszczewska

prof. Katarzyna Duda

prof. Frank Göbler

prof. Hanna Kowalska-Stus

prof. Tatiana Landa

prof. Wanda Laszczak

prof. Nina Osipova

prof. Anna Raźny

prof. Zdeněk Pechal

prof. Giovanna Spendel

prof. Tadeusz Sucharski

prof. Sevinç Üçgül

prof. Anna Woźniak

prof. Wiktoria Zakharova

Sekretarze Redakcji

prof. Kowalska-Paszt Izabella

dr hab. Michał Głuszkowski