KONTAKT Z REDAKCJĄ

 

%22Emigrantologia Słowian%22

Czasopismo Naukowe
 
Wydawca
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

Wydział Filologiczny
Instytut Slawistyki

Collegium Maius, p. 109

adres e-mail: emigra@interia.eu

administrator strony: mgr Daniel Borysowski dborysowski@uni.opole.pl